TÜM BATIN ULTRASON

Tüm batın usg en kısa anlatımıyla karın bölgesinin ultrason ile görüntülenmesine verilen isimdir. Batın ultrasonu alt batın ve üst batın olmak üzere ikiye ayrılır. Hem alt batın hem de üst batın birlikte ultrason ile görüntülenirse buna tüm batın ultrason adı verilir. Tüm batın ultrason karın bölgesinde yer alan iç organların görüntülenmesi için kullanılır. Bu ultrason sırasında karaciğer ve böbrek gibi iç organlar görüntülenebildiği gibi dalak, safra kesesi ve diğer iç organlar da incelenebilir. Ultrason, herhangi bir radyasyon içermediğinden genellikle tercih edilen tıbbi görüntüleme yöntemleri arasında yer almaktadır.