TİROİD ULTRASON


Boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezleri incelenir.