BOYUN ULTRASONU


Her iki parotis ve submandibuler tükürük bezi (yanak ve çene altı tükrük bezleri), boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezi, boyunda yer alan lenf bezleri incelenir.

Ultrason Renkli Doppler