HEPATOBİLİYER
(KARACİĞER, SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI)
ULTRASON

Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve
karaciğer içinde bulunan damarlar incelenir.