RENAL ULTRASON

Sağ ve sol böbrek,
böbrekler çevresindeki dokular ve
böbreküstü bezleri incelenir.