Ultrason
Hizmetleri

how-do-ultrasound-scans-work.jpg

ABDOMEN ULTRASON (ÜST KARIN ULTRASONU)              
Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, dalak, pankreas, böbrekler, böbreküstü bezleri, karın boşluğu ve karın içinden geçen büyük damar yapıları (aorta ve vena kava inferior gibi) incelenir.
 
RENAL (BÖBREK) ULTRASON
Sağ ve sol böbrek, böbrekler çevresindeki dokular ve böbreküstü bezleri (sürrenal-adrenal bezler)  incelenir.
 
ÜRİNER (BÖBREK VE İDRAR YOLLARI) ULTRASON
Sağ ve sol böbrek, böbrekler çevresindeki dokular, böbreküstü bezleri (sürrenal-adrenal bezler) üreterler (idrarı mesaneye taşıyan kanallar) ve mesane (idrar kesesi) incelenir.
 
HEPATOBİLİYER

(KARACİĞER, SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI) ULTRASON
Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve karaciğer içinde bulunan damarlar incelenir.
 
PELVİK (ALT KARIN) ULTRASON
Mesane ve iç genital organlar (kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkeklerde prostat bezi) incelenir.
 
SKROTAL (TESTİS) ULTRASON
Erkeklerde testisler (yumurtalıklar) ve skrotumun (torbanın) içinde yer alan  diğer anatomik yapılar incelenir.

MEME ULTRASONU
Her iki meme ve aksiller (koltuk altı) bölgeler incelenir.
 
PAROTİS VE SUBMANDİBULER (TÜKRÜK BEZİ) ULTRASON
Her iki parotis ve submandibuler tükrük bezi (yanak ve çene altı tükrük bezleri) incelenir.
 
TİROİD ULTRASON
Boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezleri incelenir.
 
BOYUN ULTRASONU
Her iki parotis ve submandibuler tükrük bezi (yanak ve çene altı tükrük bezleri), boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezi, boyunda yer alan lenf bezleri incelenir.
 
KALÇA EKLEMİ ULTRASONU
Yenidoğan dönemindeki bebeklerde kalça eklemi, doğumsal kalça çıkığı riski açısından incelenir.
 
YUMUŞAK DOKU ULTRASONU
Vücudun kemikle kaplı olmayan herhangi bir bölgesi incelenir.
 
OBSTETRİK (HAMİLELİK) ULTRASON
Rahim içindeki fetus incelenir.